JFFI AB - Hjälper dig att parera riskerna!

RÅDGIVNING och STÖD

Entreprenadförsäkringar Avtal Juridik och Tvister

Välkommen! Mitt namn är Pelle Isroth och jag vänder mig i första hand till dig som driver eget företag inom Entreprenad, med omsättning från nystart och upp till ca 20-30 mkr. Du kanske arbetar själv, har kompanjoner eller samarbetspartners, och du kanske har arbetat upp företaget med flera anställda.

Min långa erfarenhet som jurist och försäkringsförmedlare gör att jag rätt säkert kan erbjuda ditt företag riktigt bra tjänster som skapar trygghet och stabilitet och ger dig och dina kollegor styrka att fokusera på det som ni gör bäst - att träffa kunder, göra bra affärer och skapa en långsiktig lönsamhet.

Mitt uppdrag är att avlasta dig från oro genom att identifiera, tolka och hantera dina affärsrisker. 

Hur går det till? Ge ett exempel!

 - Det ska tecknas avtal - entreprenadavtal är ju vanligt förekommande. Ditt företag kanske vinner en upphandling mot en större aktör och du behöver ta in ett antal underentreprenörer. Jag hjälper till med allt från rådgivning till avtalsskrivning och entreprenörsförsäkring. Självklart är jag på din sida, granskar avtal, tolkar och analyserar affärsrisker. När uppdraget drar igång har du koll och kan koncentrera dig på projektets genomförande. (Ett bra planerat projekt skapar trygghet och lönsamhet)

 - Företagets befintliga försäkringsavtal kan vara svårbegripliga. Jag läser allt, även försäkringsvillkoren, och sammanfattar för dig och din ledningsgrupp. Vi diskuterar företagets behov och affärsrisker. Vi analyserar och bestämmer åtgärder. Vi följer sedan upp att allt är klart och bestämmer ett nytt datum för genomgång, kanske om ett år. Därefter kan du släppa den punkten! (Det är skönt med struktur.) 

- Det händer något oväntat och besvärligt. Företaget utsätts för ett fakturabedrägeri som behöver polisanmälas och bestridas. Det uppkommer en tvist med en kund och avtal behöver tolkas. Ditt företag behöver processa i rätten och hjälp med att hitta en bra advokat. Du behöver stöd och hjälp i en skadehandläggning. ( Stressen lättas av att du vet vem du ska ringa. ) 

Det är bara ett telefonnummer för alla tänkbara frågor. Välkommen att ringa.

Pelle Isroth

Vem är jag då? 

En försäkringsman och jurist med mångårig erfarenhet från bland annat Folksam och Trygg-Hansa och med vidareutbildning, intresse och praktisk erfarenhet av allt inom entreprenad. Bygg, VVS med mera. Det innebär att vi pratar samma språk, vilket är bra. 

Juristexamen 1997. Egen verksamhet i JFFI AB sedan 2008. KA-utbildning ( kontrollansvarig ) 2018. Jag bor med min familj i Österåkers kommun sedan många år och när det gäller det personliga måste jag säga att min hundar alltid ger mig stor lycka i livet! 

Dessutom har jag alltid en bra relation med mina kunder vilket gör att nöjda kunder rekommenderar mig vidare till sina kontakter.

Kontaktuppgifter

Kontakt: Pelle Isroth

Telefon: 010-330 00 00

Hemsida: www.jffiab.se