Konsument och Företagare - INFORMATION

Här finns länkar till viktig information


Konsumentverket-Hallå Konsument 

 - Lyssna på POD Hantverkartjänster

 - Hantverkarformuläret

 - Om boende Boverket Konsumentverket 

Lagar Regler Ny teknik Byggtjänst.se

Elsäkerhetsverket

Byggkeramikrådet - branschregler

Österåkers kommun - Boende och miljö

Allmänna reklamationsnämnden

AnlitaOss.se Annonspolicy

Hitta.se


Att veta mer om vad som gäller minskar risken för missförstånd och tvister. Det finns mycket bra att studera innan du kontaktar en hantverkare. Som till exempel blanketten "Hantverkarformuläret" som du finner i länken ovan - Den fungerar som en bra checklista att gå igenom innan man startar upp ett uppdrag. Lyssna även på POD Hantverkartjänster och se en intervju under länken "Om boende".

Tänk på att de allra flesta hantverkare är seriösa, proffsiga, yrkeskunniga personer som är mycket måna om att göra ett bra jobb. De vill att du blir så nöjd att du rekommenderar deras företag till andra. Det är deras specifika yrkeskompetenser och erfarenheter som vi vill berätta om på sidorna här i AnlitaOss.se. Vi vet att många anser att det är tryggare, säkrare och att det oftast blir så mycket bättre att anlita en yrkeskunnig än att renovera själv eller leja en kompis. Yrkesproffsen har koll på lagar och regler, de har certifikat, känner till byggnadsnormer och vad som gäller i försäkringsbolagens bedömningar. De kan erbjuda "Rut-" och "Rotavdrag" och du får kvitton och fakturor. Du får vägledning i vad som passar bäst i utförande, färgval och material med mera. Den allra bästa hjälpen får du när du diskuterar med en erfaren hantverkare, så kontakta hantverkaren på ett tidigt stadium i din planeringsprocess.

Ibland kan det trots allt bli fel och kännas jobbigt. Vi har full förståelse för det. Börja alltid med att föra fram dina klagomål direkt till den berörda hantverkaren. En bra hantverkare är mån om att rätta till felaktigheter och att reda ut missförstånd. Ofta handlar det om olika förväntansbilder på tid och vad som ska ingå i uppdraget. I länkarna ovan finns mycket information om hur du ska agera om du inte är nöjd, och om du vill reklamera. 

Vi välkomnar också att du tar kontakt med oss och framför dina synpunkter. Ring eller maila oss. Självklart vill vi också få tips på bra hantverkare som du vill rekommendera!

Skriv till oss här i kontaktformuläret

Varmt välkommen!


Kontaktuppgifter

Kontakt: Anlita Oss i Sverige AB

Telefon: 070-293 38 06