Roger Löfström Bygg & Plåt AB

Byggnadsplåtslageri med kapacitet och kvalitet. Solelpanelsmontör.

Välkommen till Roger Löfström Bygg och Plåt AB med lager, verkstad och tillverkning i stora moderna lokaler på Sågvägen i Åkersberga. Byggnadsplåtslageri är ett samlingsnamn för alla förekommande plåtarbeten på tak och fasader, inklusive montage av taksäkerhetsanordningar. 

Roger Löfström själv är plåtslagaren som började som lärling hos far sin på 1960-talet. Sedan 1990 driver jag mitt eget företag, numera med flera anställda och ett stort antal underentreprenörer från olika yrkesgrupper. Det gör att företaget kan åta sig såväl stora som mindre uppdrag med flexibilitet. Tillverkning sker i den egna lokalen utrustad med en för ändamålet väl anpassad maskinpark och med modern, välventilerad och fräsch arbetsmiljö för de anställda. 

Medlemsskapet i Plåt & Ventföretagen borgar för att du som kund ska känna trygghet. Plåt & Ventföretagens enhet för branschutveckling ansvarar för de frågor som berör vår verksamhet. Vi får fortlöpande utbildning och tillgång till många praktiska hjälpmedel bland annat ett kvalitetssäkringssystem, branschanpassade dataprogram, och branschhandböcker. Genom medlemsskapet får vi branschanpassade möten med intressanta ämnen och information om nyheter inom branschen.

Medlemsskap i Plåt & Ventilationsföretagen

Taksäkerhet är ett samlingsbegrepp på olika steganordningar, takbryggor, glidskydd m.m. som är avsedda att placeras på tak och vara fastmonterade. I begreppet ingår även säkra arbetsmetoder för takarbete. I vår branschstandard tar vi ett helhetsgrepp för att höja säkerheten vid takarbete.

Certifierad hos Taksäkerhetskommittéen

Roger Löfström Bygg & Plåt AB är Auktoriserad SolEl montör hos BevegoLine SolEl. Vill du veta mer om hur installationen går till, vad det kostar och vad det kan ge dig för nytta är du varmt välkommen att slå en signal så diskuterar vi dina behov. Kontaktuppgifter finner du här på sidan. 

Välkommen!

Roger Löfström

10 anledningar att välja BevegoLine Solcellspaneler

• Producera egen energi.
• Minska den negativa påverkan på miljön.
• Svensktillverkade moduler.
• Den mest automatiserade produktionsanläggningen för solceller i Europa.
• Ramen är anpassad till hårdare klimat.
• Göra en bra investering och höja värdet på sin fastighet.
• Helt automatiserad cellhantering, stränglödning och laminatbearbetning.
• Stadig konstruktion som tål både kraftig vind och stora snömassor.
• Varje enskild modul mäts och genomgår en okulärinspektion.
• Ta hänsyn till miljö och hälsa.

Här kan du läsa om ekonomiskt stöd till solceller, hos Energimyndigheten

Kontaktuppgifter

Kontakt: Roger Löfström

Telefon: 070-714 71 75

Hemsida: www.byggplat.nu

Referensbilder