Tidningen Skärgården

Tidningen Skärgården är Stockholms skärgårds enda lokala nyhetstidning. Dess främsta syfte är att skapa och ge skärgårdens befolkning en demokratisk arena. Skärgården, som ges ut en gång i veckan, bevakar, rapporterar och granskar kritiskt företeelser som berör skärgården och dess intressenter. Tidningen skall bland annat spegla livsvillkoren för de fastboende i skärgården och öka insikten och förståelsen för dessa hos andra grupper i samhället. Tidningen, som strävar efter att vara så objektiv och neutral som möjligt, är politiskt oberoende och det redaktionella materialet står fritt från politiska partier, organisationer, ägare och andra intressen.

Skärgårdens redaktionella material kan delas in i följande fyra huvudkategorier: Samhälle och politik, underhållning och kultur, service samt konsumentjournalistik.

Skärgården, som ägs och ges ut av Per Texta förlag har en upplaga på cirka 6000 exemplar.


Länk till vår Facebooksida https://www.facebook.com/TidningenSkargarden/


Kontaktuppgifter

Kontakt: Uffe Gustafsson

Telefon: 08-54 54 27 10

Hemsida: www.skargarden.se

Referensbilder